Opleiding Ergocoach

Preventief en Toepasbaar

Met de opleiding Ergocoach leidt u een medewerker op die kennis en zorg draagt voor arbeidsomstandigheden binnen uw organisatie. U heeft binnen uw organisatie een enthousiaste groep medewerkers gevonden die dit op zich willen nemen. Wij bieden u een gerichte en praktische opleiding voor uw aanstaande Ergocoaches.


Ergocoaches zijn medewerkers die een extra taak hebben op het gebied van preventie van fysieke belasting. Zij richten zich op de bronaanpak, de cultuurverandering en op het gedrag van uw medewerkers. Met hun enthousiasme en kennis kunnen zij anderen motiveren tot gezond en ergonomisch werken. Zij besteden structureel aandacht op de werkvloer aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Zij geven het juiste voorbeeld, beantwoorden vragen en zien toe op de naleving van de grenzen van fysieke belasting.

Voor wie

De opleiding Ergocoach die Ergo Zit verzorgt wordt gegeven binnen de verschillende branches. Iedere beroepsgroep heeft zijn specifieke aandachtsgebieden en wij hebben het opleidingsprogramma hier op afgestemd. Zo is er een opleiding voor kantoormedewerkers, industrie en zorg. 

Wat kunt u verwachten 
  • Na afloop van de opleiding kunnen de deelnemers de signalen van beginnende fysieke klachten onderkennen en kunnen zij de medewerker hierin begeleiden;

  • hebben de deelnemers kennis van de oorzaken van werkgerelateerde klachten en kunnen zij de werksituatie beoordelen op risicofactoren;

  • kunnen de deelnemers preventief handelen om werkplekgerelateerde klachten te voorkomen;

  • hebben de deelnemers inzicht in de (on)mogelijkheden van meubilair en hulpmiddelen.

Opleiding Ergocoach Kantoor

Middels een open inschrijving kunt u zich aanmelden voor onze opleiding Ergocoach voor beeldscherm/kantoor. Deze zal gegeven worden een van onze trainers op onze locatie te Vught. Na afloop ontvangt u een certificaat van deelname en digitale syllabus.

De opleiding duurt 3 dagdelen (verdeeld over 2 dagen). De kosten zijn € 650,00 (excl. BTW).

De volgende data zijn nog beschikbaar:​​​

  • Vrijdag 10 januari 2020 (van 9.00-17.00) en vrijdag 24 januari (van 9.00-13.00)

  • Donderdag 6 februari 2020 (van 9.00-17.00) en donderdag 20 februari (van 9.00-13.00)

  • Dinsdag 10 maart 2020 (van 9.00-17.00) en dinsdag 24 maart 2020 (van 9.00-13.00)