Opleiding Ergocoach

Met de opleiding Ergocoach leidt u een medewerker op die de kennis en de zorg draagt voor arbeidsomstandigheden binnen uw organisatie. U heeft binnen uw organisatie een enthousiaste groep medewerkers gevonden die dit op zich willen nemen. En nu bent u op zoek naar een gerichte en praktische opleiding voor uw aanstaande Ergocoaches. Ergo Zit kan u dit bieden.


Ergocoaches zijn medewerkers die een extra taak hebben op het gebied van preventie van fysieke belasting. Zij richten zich op de bronaanpak, de cultuurverandering en op het gedrag van uw medewerkers. Met hun enthousiasme en kennis kunnen zij anderen motiveren tot gezond en ergonomisch werken. Zij besteden structureel aandacht op de werkvloer aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Zij geven het juiste voorbeeld, beantwoorden vragen en zien toe op de naleving van de grenzen van fysieke belasting.

Voor wie

De opleiding Ergocoach die Ergo Zit verzorgt wordt gegeven binnen de verschillende branches. Iedere beroepsgroep heeft zijn specifieke aandachtsgebieden en wij hebben het opleidingsprogramma hier op afgestemd. Zo is er een opleiding voor kantoormedewerkers, industrie en zorg. 

Wat kunt u verwachten 

  • Na afloop van de opleiding kunnen de deelnemers de signalen van beginnende fysieke klachten onderkennen en kunnen zij de medewerker hierin begeleiden;

  • hebben de deelnemers kennis van de oorzaken van werkgerelateerde klachten en kunnen zij de werksituatie beoordelen op risicofactoren;

  • kunnen de deelnemers preventief handelen om werkplekgerelateerde klachten te voorkomen;

  • hebben de deelnemers inzicht in de (on)mogelijkheden van meubilair en hulpmiddelen.

Meer informatie aanvragen

Ervaringen van klanten

Ton van den Berk Ton van den Berk
Jumbo Supermarkten

Enige tijd geleden besloot Jumbo tot het geven van tiltrainingen om het verzuim aan te pakken. De training is door de medewerkers positief ontvangen. Door de vakkundigheid van de trainer zijn de medewerkers beter gaan nadenken over wat hun lichaam wel en niet kan.

José Marin José Marin
Stichting Sonneburgh

Na verschillende offertes te hebben aangevraagd bij trainingsbureaus, zijn wij uiteindelijk uitgekomen bij Ergo Zit omdat er geen standaard training werd gegeven. De ergocoaches hebben een hands-on training gehad om zelf te onder vinden wat zij in de theorie hebben opgedaan. Ook is de training specifiek naar onze eigen situatie ingekleed. Hierbij is de lesstof voor een grootdeel vanuit onze eigen praktijk situaties ingekleed. De ergocoaches zelf hebben de Training als zeer leerzaam ervaren en in tegen stelling tot veel trainingen die zij hebben gehad ook als bruikbaar voor in de praktijk ondervonden.

Bekijk onze aanpak